Skip to main content

Sal av tenester

Dirigent- og instruktørtenester

Ulstein kulturskule tilbyr dirigenttjenester til kor og korps både i Ulstein kommune og nabokommuner.

Dirigentar kan brukast som gjeste- eller prosjektdirigentar i avgrensa perioder eller fast gjennom heile året. Det må fyllast ut eit søknadsskjema og inngå ein avtale for kvart enkelt tilfelle.

Ulstein kulturskule tilbyr også instruktørtjenester til kor og korps i Ulstein kommune..

For spørsmål ta kontakt med kulturskulen via 
kulturskulen@ulstein.kommune.no eller ring telefon 70 01 77 70

.

Elevinnslag - kunstneriske innslag

 

Elevinnslag - kunstneriske innslag

Ulstein kulturskule mottek mange førespurnadar frå lag, organisasjonar og foreningar om elevar kan opptre med kunstneriske innslag på ulike arrangement. 

Våre elevar kan bidra med kortare innslag på 10-15 minutter ved åpning av konferansar eller lignande. Ulstein kulturskule tek eit lite honorar for slike oppdrag, normalt 1000 kr, meir ved større ensembler. Av disse pengane får elevane gåvekort som takk for innsatsen. 

Førespurnadar bør kome minst 2 veker før arrangementet avviklast. Vi trenger å vite kor arrangementet er, lengde og om det er tilgjengelig piano på stedet. Skriv også gjerne kva type innslag som er ønska.

Vi organiserer ikkje innslag til private arrangementer.

Ta kontakt på mail til kulturskulen@ulstein.kommune.no