Skip to main content

Sal av tenester

Dirigent- og instruktørtenester

Ulstein kulturskule tilbyr dirigenttjenester til kor og korps både i Ulstein kommune og nabokommuner.

Dirigentar kan brukast som gjeste- eller prosjektdirigentar i avgrensa perioder eller fast gjennom heile året. Det må fyllast ut eit søknadsskjema og inngå ein avtale for kvart enkelt tilfelle.

Ulstein kulturskule tilbyr også instruktørtjenester til kor og korps i Ulstein kommune.

Korpsdireksjon kr 250,- pr time

For spørsmål ta kontakt med kulturskulen via 
kulturskulen@ulstein.kommune.no eller ring telefon 70 01 77 70

.

Aspirantkorps

Elevar som meldar seg til aspirantar, får låne instrument gjennom skulekorpset i sin krins.

Aspirantkorps er 45 min. gruppeundervisning. (pr. d.d.)

Skulekorpsa kjøper instruktørtenester ved kulturskulen.

Instruksjon/dirigent kr. 250,- pr time

Kunstneriske innslag

 

Ulstein kulturskule mottek mange førespurnadar frå lag, organisasjonar og foreningar om elevar kan opptre med kunstneriske innslag på ulike arrangement.

Førespurnadar bør kome minst 2 veker før arrangementet avviklast. Vi trenger å vite kor arrangementet er, lengde og om det er tilgjengelig piano på stedet. Skriv også gjerne kva type innslag som er ønska.

Våre elevar kan bidra med kortare innslag på 10-15 minutter ved åpning av konferansar eller lignande.

Ulstein kulturskule tek eit honorar for slike oppdrag, kr. 1000, -  Meir ved større arrangement. 

Vi organiserer ikkje innslag til private arrangementer.

Ta kontakt på mail til kulturskulen@ulstein.kommune.no