Skip to main content

Informasjonskapsel og privatliv

Introduksjon

Når du besøker vår heimeside samlast det inn opplysningar om deg, som brukast for statistikk.

Om du ikkje ønsker, at det samlast inn slike opplysningar, bør du slette dine cookies  og unngå vidare bruk av heimesida. 

Informasjonskapslar

Heimesida brukar ”cookies”, som er ei tekstfil, som gøymast på din pc, mobil el. tilsvarande med det mål å kjenne den igjen, huske innstillingar, utføre statistikk og målrette annonser.

Cookies kan ikkje innehalde skadeleg kode som f.eks. virus.

Det er muligt å slette eller blokkere for cookies.

Om du slettar eller blokkerar cookies vil du kunne risikere at heimesida ikkje fungerar optimalt samt at der er innhald, du ikkje kan få tilgang til.

Personoplysninger

Generelt
Personoplysningar er alle slags informasjonar, som i eit eller anna omfang kan vise til deg. Når du nyttar vår heimeside samlar og behandlar vi ei rekke slike informasjonar. 

Vi samlar og behandler følgande typer av opplysningar: Eit unikt ID og tekniske oplysningar om din pc, nettbrett eller mobiltelefon, ditt IP-nummer, geografisk plassering, samt kva sider du klikkar på (interesse). 

Sikkerheit
Vi har truffet tekniske og organisatoriske tiltak mot, at dine opplysningar utilsikta eller ulovligt blir sletta, offentliggjort, tapt, øydelagt eller kjem til uvedkomandes kjennskap, misbrukast eller for øvrigt behandlast i strid med lovgivninga.

Formål
Opplysningane brukast til å identifisere deg som brukar. Utover dette brukar vi opplysningane til å opptimere vår servise og innhald.

Periode for oppbevaring
Opplysningane oppbevarast i eitt år, og vi slettar dei, når dei ikkje lenger er nødvendige. Perioda er avhengi av karakteren av oplysninga og bakgrunnen for oppbevaring. Det er derfor ikkje muligt å gi ei generell tidsramme for, når informasjon slettast.

Dele opplysningar

Vi delar ikkje personopplysningar.  Vi brukar kun databehandlare i EU eller i land, som kan gi dine opplysningar ein tilstrekkeleg beskyttelse.

Innsikt og klage
Du har rett til at få opplyst, kva personopplysningar, vi behandler om deg. Du kan dessuten til ei kvar tid gjere innsigelse mot, at opplysningar brukast.

Du kan også tilbakekalle ditt samtykke til, at der blir behandla opplysningar om deg.

Om dei opplypsningar, som behandlast om deg, er feil har du rett til at dei blir retta eller sletta. Henvending kan skje til: kulturskulen@ulstein.kommune.no