Skip to the content

Ber om at alle set seg inn i dei gjeldande retningslinene saman med borna/ungdomane sine

Kulturskulen opnar 11.mai!

Grunnpilarar for å hindre smittespreiing i kulturskulen:

  • Sjuke personar skal ikkje vere på kulturskulen
  • God hygiene
  • Redusere kontakt mellom personar
  • Ingen sambruk av instrument eller utstyr
  • Undervisning-/øvingsromet må vere eigna

Nyheiter

Vi fandt ikke noget her

Ofte stilte spørsmål

Kulturskulen har eitt hovedopptak i året, frist for denne er 30.april.

Vi tar ellers opp elever gjennom hele året, så snart det er ledig plass på et tilbud.

Oppseiing av elevplass skal skje skriftlig til kulturskolen. Det er ikkje tilstrekkelig å si fra til læreren din.

Alle elever i Ulstein kulturskule får skrifteleg beskjed om opptaket.  Opptaket skjer for eit skuleår av gangen.  

Dersom du ikke ønsker å benytte tildelt plass, er det noen viktige datoer å huske på:

30.april:  Dersom du ikkje ønsker å starte på neste skuleår, må du sende skriftlig oppseing innan denne datoen. Seier du opp plassen etter denne datoen, må du uansett betale for heile skuleåret.

Skriftlig oppsieiing  pr. epost til kulturskulen@ulstein.kommune.no 

Kulturskulen har strykeinstrument og trekkspel i opplæringsstørrelsar og nokre treblåsinstrumenter (fløyte, klarinett, saxofon).

Disse utleigeinstrumentakan leigast av elever i dei 3 første åra (evt. lengre for strykeelever som trenger instrument i ulike opplæringsstørrelser).  

Du kan finne flere detaljer om dette her.

Kulturskulen forventar for øvrig at dei aller fleste elevane skaffer seg instrument sjølv. Blåseelever blir normalt tatt opp gjennom eit av kommunen sin 3 skulekorps, og kan låne instrument frå korpsa. 

Når nokre av våre lærare er sjuke eller på annan måte må vere borte fra undervisninga, gjer vi det vi kan for å skaffe ein kvalifisert vikar slik at undervisninga kan gjennomførast som planlagt.

Dessverre klarer vi ikkje alltid dette ved akutt sjukdom, og må då avlyse undervisninga.

Melding om dette sendast ut på sms til den som vi har registrert i vår database og den aktuelle skulen om undervisninga er rette etter skuletid. 

Om det vert mange avlysingar i løpet av et skoleår, gir kulturskulen reduksjon i elevpengane som en kompensasjon for tapt undervisning. Dette gjelder dersom det blir mer enn tre avlysingar utan at vi klarer å sette inn vikar.

Ved lengre sjukemeldingar og permisjonar blir det alltid satt inn vikar, men timeplanen kan bli noe endra i samråd med elever og foresatte. Hovedmålet vårt er å gjere undervisninge so stabil som mulig gjennom hiele skuleåret.