Dans

Musikk

Visuelle kunstfag

Skapande skriving

Facebook

Ofte stilte spørsmål

Kulturskulen har eitt hovedopptak i året, frist for denne er 30.april.

Vi tar ellers opp elever gjennom hele året, så snart det er ledig plass på et tilbud.

Oppseiing av elevplass skal skje skriftlig til kulturskolen. Det er ikkje tilstrekkelig å si fra til læreren din.

Alle elever i Ulstein kulturskule får skrifteleg beskjed om opptaket.  Opptaket skjer for eit skuleår av gangen.  

Dersom du ikke ønsker å benytte tildelt plass, er det noen viktige datoer å huske på:

30.april:  Dersom du ikkje ønsker å starte på neste skuleår, må du sende skriftlig oppseing innan denne datoen. Seier du opp plassen etter denne datoen, må du uansett betale for heile skuleåret.

Skriftlig oppsieiing  pr. epost til kulturskulen@ulstein.kommune.no 

Kulturskulen har strykeinstrument og trekkspel i opplæringsstørrelsar og nokre treblåsinstrumenter (fløyte, klarinett, saxofon).

Disse utleigeinstrumentakan leigast av elever i dei 3 første åra (evt. lengre for strykeelever som trenger instrument i ulike opplæringsstørrelser).  

Du kan finne flere detaljer om dette her.

Kulturskulen forventar for øvrig at dei aller fleste elevane skaffer seg instrument sjølv. Blåseelever blir normalt tatt opp gjennom eit av kommunen sin 3 skulekorps, og kan låne instrument frå korpsa. 

Når nokre av våre lærare er sjuke eller på annan måte må vere borte fra undervisninga, gjer vi det vi kan for å skaffe ein kvalifisert vikar slik at undervisninga kan gjennomførast som planlagt.

Dessverre klarer vi ikkje alltid dette ved akutt sjukdom, og må då avlyse undervisninga.

Melding om dette sendast ut på sms til den som vi har registrert i vår database og den aktuelle skulen om undervisninga er rette etter skuletid. 

Om det vert mange avlysingar i løpet av et skoleår, gir kulturskulen reduksjon i elevpengane som en kompensasjon for tapt undervisning. Dette gjelder dersom det blir mer enn tre avlysingar utan at vi klarer å sette inn vikar.

Ved lengre sjukemeldingar og permisjonar blir det alltid satt inn vikar, men timeplanen kan bli noe endra i samråd med elever og foresatte. Hovedmålet vårt er å gjere undervisninge so stabil som mulig gjennom hiele skuleåret.

Nyheiter

06.09.2018
Målarkurs for vaksne
Kulturskulen i Ulstein vil starte målarkurs for vaksne / seniorar, med start 27. september 2018.Det må ha minst 6 deltakarar for at kursa kan starte.U…

Aktivitetar

22.09.2018 11:00 - 12:00
02.10.2018 17:00 - 18:00
Huskonsert Jan, Kåre, Linda og nokre av deira elevar Ulstein kulturskule - Reitensalen

27.10.2018 11:00 - 12:00
Huskonsert Ulstein kulturskule - Dansesal

10.11.2018 10:00 - 21:00
29.11.2018 18:00 - 19:00
Adventkonsert Ulstein kyrkje

12.12.2018 18:00 - 19:00
true 2 1 true false 1 2

1 of 2 Pager Next  Last