Skip to the content

Ber om at alle set seg inn i dei gjeldande retningslinene saman med borna/ungdomane sine

Smittevern Ulstein kulturskule

Grunnpilarar for å hindre smittespreiing i kulturskulen:

  • Sjuke personar skal ikkje vere på kulturskulen
  • God hygiene
  • Redusere kontakt mellom personar
  • Ingen sambruk av instrument eller utstyr
  • Undervisning-/øvingsromet må vere eigna

Nyheiter

Aktivitetar

Ofte stilte spørsmål

Søknadsfrist for kulturskulen er 30.april.

- Elles er det elevopptak gjennom heile året, ved ledig kapasitet.

Oppseiing av elevplass skal sendast skriftleg til kulturskolen eller registrerast på elevkortet i SpeedAdmin.

- Det er ikkje tilstrekkeleg gje beskjed til læreren din.

Elevplassen er bindande for eitt skuleår av gangen, og må seiast opp innan 30.april for komande skuleår.

Skriftlig oppseiing  pr. epost til kulturskulen@ulstein.kommune.no eller elevkortet i SpeedAdmin.

Kulturskulen har strykeinstrument og trekkspel i opplæringsstørrelsar og nokre treblåsinstrumenter (fløyte, klarinett, saxofon).

Disse utleigeinstrumentakan leigast av elever i dei 3 første åra (evt. lengre for strykeelever som trenger instrument i ulike opplæringsstørrelser).  

Du kan finne flere detaljer om dette her.

Kulturskulen forventar for øvrig at dei aller fleste elevane skaffer seg instrument sjølv. Blåseelever blir normalt tatt opp gjennom eit av kommunen sin 3 skulekorps, og kan låne instrument frå korpsa. 

  • Vi gjer vårt beste for å finne kvalifisert vikar ved sjukdom. Det kan då verte behov for endring av timeplan, vi ber om forståing for dette.

 

  • Når vi ikkje finn ei fagleg forsvarleg løysing for dette må vi avlyse undervisning.
  • Elevane våre har rett til reduksjon av elevavgift etter tre avlysingar pr skuleår.