Skip to main content

Klarinett

Klarinetten er eit treblåseinstrument som er vanleg å bruke i janitsjarkorps, i samspelgrupper og som soloinstrument. 
Den kling syngande i høgda og mørk og mystisk i djupta. Klarinetten høyres veldig kul ut både når ein spelar åleine og saman med andre instrument. Den blir brukt i alt frå folkemusikk til jazz og klassisk musikk. 

Undervisninga i klarinett er tilpassa kvar enkelt elev sitt nivå. Elevar som er med i skulekorps, får instrument frå korpset sitt. Kulturskulen har nokre instrument til utleige. 


Påmelding

Klarinett