Skip to main content

Klassisk ballett

Gjennom arbeidet med klassisk ballett skal eleven kunne meistre basisferdigheiter relatert til eigen kropp, nivå og sjanger.
Frå 1.kl.

Klassisk ballett er grunnleggande for all anna scenedans.

Undervisningstimane består av grasiøse bevegelsar med koordisjon, fleksibilitet og styrke, og ein lyrisk framtoning i fokus. 

Undervisninga er i dansesalen på Reiten tysdag, onsdag eller torsdag, etter ordinær skuletid.

Påmelding

Klassisk ballett