Skip to main content

Oddgeir Nygjerde

Oddgeir er ny ved kulturskulen dette året og skal ha ansvar for Fjøresteinane. Han er ein lokal kar frå Ulsteinvik som har engasjert seg som musikar i ulike samanhengar sidan han var 12 år gamal. Han er ein allsidig kar som spelar fleire instrument, men likar seg best på pianokrakken. 


Kva kjenneteiknar deg som lærar Oddgeir?

"Eg ivrar etter å finne gullet i kvar enkelt menneske.  I Fjøresteinane skal vi spele kvarandre gode og begeistre dei som høyrer på oss. "
 
 

e-post : onygjerde@gmail.com

Telefon : 47640847

Lærer i:
Fjøresteinane