Skip to main content

Turid Mette DimmenHar helsefagleg bakgrunn, og jobba innan Helse- og omsorg før ho starta som sekretær ved kulturskulen.
Likar godt å jobbe med mennesker, og sjå desse oppleve personlege meistring.

Kva kjenneteiknar deg som kulturskulesekretær, Turid Mette?
"Eg er kreativitet og problemløysande i forhold til arbeidsoppgåver, og i samarbeid med tilsette for å nå kulturskulen sine mål.
Møte elevar og føresette med ei tydeleg og positiv innstilling, og skape godt samarbeid mellom heim og skule."

e-post : turid.mette.dimmen@ulstein.kommune.no

Telefon : 94171116

Lærer i:
Sekretær