Skip to main content

Kulturskulen sitt verdigrunnlag

Kulturskulen bygger på eitt humanistisk menneskesyn og på samfunnsverdiar som felleskap, ytringsfridom, menneskeverd og demokrati. (Rammeplan for kulturskulen)

Bruk av bilde/film og personvern

På søknadskjema må ein gjere eit aktivt val for tillatelse av bilde/lyd. Kulturskulen brukar situasjonsbilder med formål om informasjon kring aktivitet og opplæring. Bilda skal vere harmlause, og utan opplysningar om namn.

Frist kulturskulen:30.april. For elevar i kulturskulen:•melde seg til fleire fag •endre disiplin •oppseiing elevplass.Som foreldre/føresatt loggar du på Speedadmin.dk med EIGEN f.dato+passord

Søskenmoderasjon

Føresette må sjølve gje melding om at søskjen har ulik betalar eller ulik adresse. Dette for at det skal utløyse søskjenmoderasjon.

Kontortider

Rektor    - 70017770 / 4161207 

mandag - fredag 08:00 - 16:00 

Sekretær - 70017773 / 94171116   

mandag - tysdag - torsdag 08:30 - 16:00

 

Pedagogisk plattform for oppvekstsektoren i Ulstein finn du her

Skuleruta 2020/21 finn du her

Gjelder påmelding, disiplinering og oppseiing

FRIST 30. APRIL

Dette gjer du.

Ny elev: Ved å trykke lenke påmelding

Om du alt har elevplass: Logge inn på elevkort (føresett logg på med sitt personnummer)

Eller du kan sende e-post til kulturskulen@ulstein.kommune.no