Skip to main content

Piano

Pianoundervisninga ved kulturskulen er tilpassa kvar enkelt elev, både med tanke på nivå og musikalske ønsker. Vi legg sjølvsagt også vekt på grunnleggande ferdigheiter og notelære. 
Når det grunnleggande er på plass kan ein om det er ønskeleg, få opplæring i besifringspel. Det å meistre denne spelemåten vil kunne gje elevane stor glede også i voksen alder!

Om du ønsker å spele aleine eller saman med andre, i sjangeren klassisk, jazz, pop eller anna, ligg det mange spennande melodiar å ventar.
Hjarteleg velkomen skal du vere!


Påmelding

Piano