Skip to main content

Song


Velkomen til undervisning i song! 

Her får du synge og lære å utvikle stemme di. Undervisninga er tilpassa kvar enkelt med fokus på læring og trivsel. Du kan velge songar sjølv og lære mange nye. Om du vil, kan du få lage din eigen song! Det vert lagt vekt på at ein kjenner seg trygg om ein skal framføre på konsert. 

Det er elles kjekt å få utvikle skaperglede med eige uttrykk og oppleve meistring! 


Påmelding

Song