Skip to the content

Fristar og påmelding

Frist for søknad hovedopptak, disiplinendring, samt oppseiing av elevplass er 30.april.

Oppseiing må skje via elevkort eller skrifteleg til kulturskulen.

 

Alternativ kunstundervisning

Teikning og maling som utviklingsarena 
Eit tilbod for elevar med funksjonsvarisjonar og ulike tilpassa behov.
Det vi kallar alternativt kunstundervisning kan vere alt muleg, vi vil prøve å finne noko som kan engasjere eleven og som eleven trivast med.
Det kan også verte nytta digitale verktøy som nettbrett.
Eleven har einetimar, og undervisinga er lagt til dagtid i kulturskulelokala på Reiten.
Det kan også kome på tale med små grupper, dersom det er interesse frå fleire.
Undervisningstid:
* 30 min. for dei yngste elevane
* 60 min. for dei eldre elevane
Frå 4 år

Påmeld