Skip to main content

Kari Aske Osnes


Kari er utdanna musikk-og songpedagog frå Norges Musikkhøgskole i Oslo.  Ho har lang erfaring som songlærar og kordirigent, og brei erfaring frå ulike musikkgenre.  

Kva kjenneteiknar deg som lærar, Kari?

"Kjenneteikn på meg er vel at eg er blid, tolmodig og glad i alle elevane. Eg ser på kvar enkelt som unik. Alle har ei stemme dei treng å oppdage som har fantastiske mulighetar! Ei fri og naturleg stemme med dynamisk bruk av støtte, er grunnteknikk eg vektlegg. Elles spør eg etter interesser og ønsker så vi kan finne gode mål saman."

e-post : kari.aske.osnes@ulstein.kommune.no

Telefon : 99020383

Lærer i:
Song, babysong, musikkførskule og alternativ musikkundervisning.