Skip to main content

Kåre Jørve


Kåre Jørve kjem frå Inderøya i Trøndelag, og har utdanninga si frå Musikkonservatoriet i Trondheim. Han flytta til Ulsteinvik i 2001, og har vore tilsett i Ulstein Kulturskule like lenge. I tillegg til å undervise i kulturskulen, jobbar han også som kordirigent og har periodevis også vore skulekorpsdirigent.


Kva kjenneteiknar deg som lærar, Kåre?

“Eg er opptatt av at elevane mine skal oppleve speleglede og meistring. Det er viktig å ha ein god og trygg relasjon mellom lærar og elev, noko som bidreg til ein positiv læringsprosess for begge partar. Det å få lære å spele eit instrument, er noko elevane vil ha glede av heile livet."

e-post : kare.jorve@ulstein.kommune.no

Telefon : 90672729

Lærer i:
Trekkspel, piano, keyboard, messinginstrument og "Musikkompaniet".