Skip to main content

Julianne HaugeJulianne har sin musikalske bakgrunn som korpsdirigent og messing- og grunnskulelærar. Har gjennomført ei leiarutdanning knytt opp imot Høgskulen i Innlandet, saman med kulturskulerektorar i Møre og Romsdal. Har tidlegare jobba for både Hareid og Sande kulturskule. 


Kva kjenneteiknar deg som kulturskulerektor, Julianne?
"Eg har eit brennande engasjement for å kunne gi barn og unge eit godt oppvekstmiljø gjennom oppleving og opplæring av kunst og kulturfag. Min motivasjon ligg i skape ein framtidsretta kulturskule, som gjennom sine dyktige tilsette gir elevane våre ein arena for meistringsglede og positiv sjølvutvikling."

e-post : julianne.hauge@ulstein.kommune.no

Telefon : 41651207

Lærer i:
Rektor