Skip to main content

Penny Jackson IndrefløPenny kjem frå England, og har utdanninga si fra Northern ballet school i Manchester. Ho har undervist i England og Trondheim før ho i 1986 flytta til Hjørungavåg og bosette seg der. 
 

Kva kjenneteiknar deg som lærar, Penny?

"Eg er opptatt av at alle elevane mine skal opplever stor danseglede og meistring. I undervisninga har eg fokus på både læring og trivsel i gruppa, og på å tilpasse den eleven si eiga kroppslege føresetnad.  Elevane skal ha trygge rammer for å kunne utfolde seg kreativt!" 

e-post : penny.jackson.indreflo@ulstein.kommune.no

Telefon : 90958684

Lærer i:
Klassisk ballett og jazz/mix.