Nyheter

09.05.2019

Elevplass kulturskulen 2019/20

Molde Kulturskole
TURDIM
Sjølv om dato for hovedopptak var slutten av april, minner vi om at kulturskulen har opptak gjennom heile året ved ledige plassar.
Vi har framleis nokre ledige plassar og du er velkomen til å søke elevplass👍