Nyheter

09.05.2019
Elevplass kulturskulen 2019/20
Sjølv om dato for hovedopptak var slutten av april, minner vi om at kulturskulen har opptak gjennom heile året ved ledige plassar.Vi har framleis nokr…