Kulturskulen sitt verdigrunnlag.
Kulturskulen bygger på eitt humanistisk menneskesyn og på samfunnsverdiar som felleskap, ytringsfridom, menneskeverd og demokrati. (Rammeplan for kulturskulen)
Bruk av bilde/film og personvern.
På søknadskjema må ein gjere eit aktivt val for tillatelse av bilde/lyd. Kulturskulen brukar situasjonsbilder med formål om informasjon kring aktivitet og opplæring. Bilda skal vere harmlause, og utan opplysningar om namn.
Frist kulturskulen:30.april. For elevar i kulturskulen:•melde seg til fleire fag •endre disiplin •oppseiing elevplass.Som foreldre/føresatt loggar du på Speedadmin.dk med EIGEN f.dato+passord

Kontortider

 

Skuleruta 2019/20 finn du her

Pedagogisk plattform for oppvekstsektoren i Ulstein finn du her