Skip to the content
Undervisning kulturskulen starter opp veke 35
Smittevernreglar for musikkøving

Grunnpilarar for å hindre smittespreiing i kulturskulen:

 • Sjuke personar skal ikkje vere på kulturskulen
 • God hygiene
 • Redusere kontakt mellom personar
 • Ingen sambruk av instrument eller utstyr
 • Undervisning-/øvingsromet må vere eigna

 

Sjukdom

 • Elevar og tilsette skal ikkje vere på kulturskulen dersom dei har symptom på luftvegsinfeksjon
 • Elevar og tilsette skal vere symptomfri i eitt døgn før dei kjem til kulturskulen
 • Digital undervisning kan nyttast (avtalast med lærar)

Hygiene

 • Elevane vasker seg før dei kjem til kulturskuleundervisning og etter dei er ferdig.
 • På Reiten skal toalett i 1.etasje nyttast
 • Gode rutiner for hoste og nysing i albue. 

Avstand

 • God avstand etter gjeldande regelverk mellom elevar og lærarar (1-2 meter)
 • Kunst og dans har faste plassar, 2 m mellom elevane
 • Grupper i kunst er maks 8 stk
 • Grupper i dans er maks 16 stk 
 • Musikkgrupper øver i Reitensalen 

Utstyr

 • Alle elevar skal ha med eige utstyr, med unntak av notestativ

Undervisningsrom

 • Undervisningsrom på Reiten er godkjent av kommuneoverlegen
 • Gymsalen vert undervisningsrom på Haddal, eigen inngang
 • Glasshuset/musikkromet vert undervisningsrom på Hasund 

Ventesone

 • Det er ikkje mogeleg å vente innandørs før undervisning, ber om at alle kjem direkte til undervisning og går heim rett etterpå.

Timeplan

 • Det kan kome endringar på timeplan grunna nye rutiner, ber om forståing for dette.
 • Vi kjem til å ha både digital og direkteundervisning framover, lærarane avtalar direkte med føresette.
 • Vi ser for oss neste steg i opninga frå 25.mai.

Ber om at alle set seg inn i dei gjeldande retningslinene saman med borna/ungdomane sine.

Advanced Page

This is a demo of an Advanced Page and its available components.

Content Left

Content Left

This is an example of a page with main content on ...

Content Right

Content Right

This is an example of a page with main content on ...

Content Center (Navigation Right)

Content Center (Nav Right)

This is an example of a page with main content in ...

Content Center (Navigation Left)

Content Center (Nav Left)

This is an example of a page with main content in ...

Content Full Width

Content Full Width

This is an example of a page with content spanning ...

Your content, your way

Page Components

Each component is packed with settings and configuration options that will let you take full control of your content.